Egyetem: Kérdések, igaz válaszok nélkül

Egyetem: Kérdések, igaz válaszok nélkül

2020. május 20. - 14:10

 

Megszavazta tegnap a felsőoktatási törvény módosítását a parlament, és mint arról beszámoltunk, Ovádi Péter, Veszprém fideszes országgyűlési képviselője is igennel szavazott arra, hogy a Georgikon Kart elcsatolják a Pannon Egyetemtől. Az alábbiakban Dióssy Lászlónak, Veszprém 1990 és 2006 közötti polgármesterének reagálását olvashatják.

Forrás: wikimedia

Büszke vagyok arra, hogy Európa legrégebbi – 1797-ben alapított –, óriási hagyományokkal rendelkező mezőgazdasági felsőoktatási intézményében végeztem egyetemi tanulmányaimat, egyetemi doktori fokozatot is ott szereztem, ma is rendszeresen államvizsga-bizottsági tagi meghívást szoktam kapni. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy volt lehetőségem figyelemmel kísérni az önálló egyetem, később Georgikon kar helyzetét, fejlődését. Nagyon boldog voltam polgármesterként 2000. január 1-jén, amikor hosszú előkészítő és szervezőmunka után Gaál Zoltán akkori rektorral – akinek az egyetemi integrációban elévülhetetlen szerepe volt – azt jelenthettük be, hogy a Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar az akkor még Veszprémi Egyetem részévé vált, amely sikerrel alapított meg két kart is, a Gazdaságtudományit és a Műszaki Informatikait.

Nyugodtan állíthatom, hogy ekkor kezdődött az intézmény virágkora, vált igazi egyetemmé, azt követően Rédey Ákos rektorsága idején már a 12 000 főt is meghaladta a Pannon Egyetem hallgatói létszáma. Igazi hajtóerejévé vált Veszprémnek. Az esetenkénti véleménykülönbségek és viták ellenére példás szimbiózisban élt a mai napig a Georgikon kar az anyaintézménnyel. Nem csökkenő hallgatói létszám, az egyetemen belül is toronymagasan sikeres tudományos, oktatási, fejlesztési projektek megvalósítása volt a Georgikonra jellemző.

Egy modern város tekintélyét, befolyását, kapcsolatrendszerét alapvetően meghatározza egyeteme léte, állapota, működése. Hadd emlékeztessek arra, hogy Székesfehérvár, a „bezzeg város” ma is nyögi annak hátrányát, hogy nincsen olyan patinás, nagy tekintélyű professzorokat felsorakoztató felsőoktatási intézménye, mint Veszprémnek. Győr viszont versenyelőnyét nem kis mértékben annak köszönheti, hogy idejében felismerte az egyetem létének jelentőségét. A Széchenyi István Egyetem úgy lett a térség fejlődésének szellemi központja – hadd utaljak az agrárhasonlóságra –, hogy a Mezőgazdasági és Élelmiszer-tudományi Karába integrálta a mosonmagyaróvári agrárképzést és oktatást. Elképzelhető lenne, hogy azt elengedjék? Szó sincs róla. Erős városnak, erős egyetemnek erős érdekérvényesítő képessége van. Erre utaltam már három éve, amikor felmerült a Georgikon Kar Pannon Egyetemtől történő elcsatolásának terve. „A Georgikon nélkül a Pannon Egyetem egy sorvadó, erősen gyengülő felsőoktatási intézménnyé válik az egyre izmosodó, óriási lobbierővel rendelkező győri Széchenyi István Egyetem mellett, amely most emelkedik tudományegyetemi rangra. A győri egyetem mosonmagyaróvári karának c. egyetemi tanáraként jól látom, hogy mekkora veszélyt jelent ebben az ügyben a közömbösség és a nemtörődömség Veszprémben a Pannon Egyetem jövőjét tekintve.”

Fellélegeztünk. Azt gondoltuk, hogy megszűnt a veszély. Nem így történt.

Hiába állt ki a Pannon Egyetem szenátusa egyhangú szavazással és nyilatkozatban azért, hogy maradjon meg az egyetem egysége, a térség politikusai is megszavazták a törvényjavaslatot, amely szerint a Georgikon kart elcsatolják és a jövőben a gödöllői székhelyű Szent István Egyetem része lesz.

Hol volt a tiltakozás, érdemi szakmai vita, párbeszéd, módosító indítvány benyújtása az előterjesztéssel kapcsolatban? Sehol.

Talán gyógyír a sebre, a bizonyítvány magyarázása, a lelkiismeret megnyugtatása egyeseknél, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola alig ötszáz fős zalaegerszegi karát hozzácsapták Veszprémhez, de ez bizony nem fog megváltást jelenteni.

Meg nem kerülhető kérdések:

Tudatában vannak-e az érintettek, hogy mintegy 1500 hallgató elvesztése esetén az egyetem kritikus méretre csökken, és ez egy lépés a további erodálódás és marginalizálódás felé?

Milyen is az egyetemi autonómia helyzete Veszprémben (is)?

Van-e ennek a városnak, térségnek megfelelő érdekérvényesítő képessége?

Adottak a kérdések.

Nem vagyok naiv. A 20 éves közéleti szerepvállalás során megtanultam, hogy a hivatalos választ mindig az aktuálpolitika adja, de legalább legyenek kívánságaink és reményeink.

Szeretném, ha néhány év múlva nem egy mostohán kezelt, sorvadó, távolról kézi vezényelt intézménnyé degradálódna a magyar agrárképzés valamikori büszkesége Keszthelyen…

Szeretném, ha a Pannon Egyetem ugyanolyan nagyszerű, innovatív, hallgatói jelentkezésekben bővülő, a térség szellemi centrumának szerepét visszaszerző felsőoktatási intézménnyé válna a lassú leépülés helyett, mint amilyen 15–20 évvel ezelőtt volt.

Dióssy László

 

 

 

Az átvett tartalmak hitelességéért, igazságtartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Vélemények: a megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a Veszpresszó álláspontját.

Jogsérelem esetén keresse a forrásként hivatkozott tartalomgazdát.

A pontos és hiteles információk közlésére törekszünk, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.